_ _
 

Välkommen till FUB Östra Göinge!

FUB är en intresseorganisation, som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv. FUB arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska synas, höras och ta plats i samhället.

FUB Östra Göinge bildades 1994. Från att i starten haft ca 100 medlemmar är vi nu ca 150. Våra medlemmar är personer, som själv har en utvecklingsstörning, deras anhöriga, personal och andra som vill stödja vår verksamhet. För att driva ett aktivt påverkansarbete deltar vi i flera samverkansgrupper samt i det kommunala handikapprådet. Områden som vi bevakat speciellt är skola, boende och fritid.

Att få en fungerande fritidsverksamhet för vår målgrupp har varit och är fortfarande en stor utmaning för oss.. Aktiviteter som vi arrangerar regelbundet är badet i Broby Simhall lördagar samt Kim-gruppen. Dessutom ordnas utbildningar, dans, utflykter och andra aktiviteter allt efter våra medlemmars önskningar och behov.

Nyheter
  180119 Wizexdans på Bjö...
  2017/2018 BK Kul Osby...
  2017 Bad Broby Simhall...
  Utbildning...

Nyheter Arkiv »

Länkar

 
© FUB 2012 Sidan gjord av Thomas Månsson
_ _